Massimo Passamani: The Two Faces of the Present

Revolt Press published the short text The Two Faces of the Present written by Massimo Passamani.

“The struggle against oppression is merely the indispensable minimum of an insurrection that wants to lay hold of life. It is now that one plays the game, not tomorrow or the day after. Our lives are much too short and there have never been so many kings’ heads to chop off.“

Pages: 5
Price: Donation

Uitgave: 11 Thesen – over organiseren en revolutionaire praktijk voor een fundamentele heroriëntatie van links-radicale politiek

Na een steeds verdere verharding van de kapitalistische realiteit, jarenlange terreinwinst van rechts en een steeds kleiner wordende links-radicale beweging, is het van groot belang dat we ons als beweging de vraag stellen hoe we dit tij keren kunnen – niet alleen om de opmars van rechts te stoppen of de impact van de kapitalistische politiek te temperen, maar vooral om onze eigen idealen tot realiteit te maken.

De elf stellingen van Kollektiv uit Bremen zijn een belangrijke schakel in de verdere ontwikkeling en het bewustzijn van de links-radicale beweging in Europa. Kollektiv probeert met hun theses op enigszins programmatische wijze concrete handvatten te ontwikkelen van waaruit een (gezonde) links-radicale praktijk kan ontstaan die als een nieuw fundament kan dienen voor een vrijheidslievende sociale beweging.

Met de vertaling van de ’11 thesen’ hoopt de vertaler van dit boek, dat in werkelijkheid een politiek pamflet is, ook het Nederlandse taalgebied toegang te geven tot deze tekst.
Continue reading Uitgave: 11 Thesen – over organiseren en revolutionaire praktijk voor een fundamentele heroriëntatie van links-radicale politiek

Uitgave: Water bij de Wijn. Over subversie, anarchie en de legalisering van gekraakte ruimtes

Revolt Press heeft het boek ‘Water bij de Wijn. Over subversie, anarchie en de legalisering van gekraakte ruimtes’ uitgegeven. Met dit boek willen we de discussie rondom legalisatie van kraakpanden aanwakkeren. Maar het boek gaat veel verder dan kraakpanden an zich. Veel te vaak verwordt de anarchie en subversie tot slechts een reeks alternatieve praktijken die in harmonie leven met de staat. Daarom moeten we het hebben over onze verhouding tot de wet, over onze tactieken en onze wensen.

Legalisering limiteert zich niet alleen tot een gebouw, maar houdt ook in: het organiseren van aangemelde demonstraties, manifestaties, petities, propaganda stunts, symboliek en media. Allemaal activiteiten waar anarchisten, krakers en autonomen in Nederland zich het meest op concentreren. Het boek is een bundeling van drie teksten. Alledrie de teksten vullen elkaar aan en scheppen een discours waarin discussie kan plaatsvinden.

De hoofdtekst van deze bundeling is meer dan 20 jaar oud. “Tegen de legalisering van gekraakte ruimtes” verscheen in het midden van de jaren ’90 in Italië. De tekst droeg bij aan de discussie rondom kraakpanden en sociale centra en hun verhouding tegenover de autoriteiten en de wet. De tekst is geschreven door twee kraakpanden en richt zich voornamelijk op de politieke en sociale situatie in Italië. De kritieken en de toentertijd voorspellingen zijn zeer relevant voor de situatie van kraakpanden en sociale centra in Nederland, zelfs nog in het jaar 2018.
Continue reading Uitgave: Water bij de Wijn. Over subversie, anarchie en de legalisering van gekraakte ruimtes

Published: Tear Down The Bastille. Voices From Inside the Walls.

Revolt Press has printed and published the booklet ‘Tear Down The Bastille. Hunger Strike as a Means of Struggle. Voices From Inside the Walls. ‘

‘Tear Down The Bastille. Hunger Strike as a Means of Struggle. Voices From Inside the Walls. ‘ contains texts about the history of hunger strikes within the prison walls and about the struggle of anarchists within prison. The texts were written by anarchist prisoners themselves who are held in the dungeons of the Greek prisons.

In April 2016 the texts were published in Greek by Solidarity Fund For Imprisoned And Persecuted Fighters. The assembly of the Solidarity Fund has added texts about the history of hunger strikes as a means of action within the walls. The texts were distributed inside as well as outside the prison walls.

The Solidarity Fund writes this about the texts: Through publishing the thoughts and experiences of prisoners, through the spreading of their words, we seek to make them as present as possible in the daily processes of the fighters outside the walls, we want to shake the barriers of silence, fragmentation, the division among the oppressed, we chose to incarnate the projects of struggle and solidarity in one more way.
Continue reading Published: Tear Down The Bastille. Voices From Inside the Walls.

Uitgave: Radio Silence teksten uit Zurich over sabotage en repressie

We hebben met Revolt Press onze eerste Engelstalige uitgave gedrukt, ‘Radio Silence: A collection of texts about sabotage, repression and smoke signals from clandestinity’ uit Zurich.

In juli 2016 werd een zendmast in Zürich in het brand gezet, waardoor de stad meerdere dagen werd gesaboteerd (waardoor er schade van 100.000 franken werd veroorzaakt). Deze zendmast werd gebruikt als een noodradio-antenne voor de stadspolitie van Zürich, een essentiële infrastructuur, die zowel haar interne communicatie garandeert en haar controle en autoriteit extern behoudt.

De dag na deze sabotage heeft de politie verschillende huiszoekingen in verschillende Zwitserse steden uitgevoerd. Volgens het bevelschrift werd er een “specifiek verdachte persoon” gezocht, omdat “sommige voorwerpen die zijn gevonden tot de verdachte persoon behoorde”. Maar de politie verliet de huizen met lege handen. Sindsdien is het internationaal gezocht individu, een anarchistische kameraad, niet te vinden.
Continue reading Uitgave: Radio Silence teksten uit Zurich over sabotage en repressie