Uitgave: 11 Thesen – over organiseren en revolutionaire praktijk voor een fundamentele heroriëntatie van links-radicale politiek

Na een steeds verdere verharding van de kapitalistische realiteit, jarenlange terreinwinst van rechts en een steeds kleiner wordende links-radicale beweging, is het van groot belang dat we ons als beweging de vraag stellen hoe we dit tij keren kunnen – niet alleen om de opmars van rechts te stoppen of de impact van de kapitalistische politiek te temperen, maar vooral om onze eigen idealen tot realiteit te maken.

De elf stellingen van Kollektiv uit Bremen zijn een belangrijke schakel in de verdere ontwikkeling en het bewustzijn van de links-radicale beweging in Europa. Kollektiv probeert met hun theses op enigszins programmatische wijze concrete handvatten te ontwikkelen van waaruit een (gezonde) links-radicale praktijk kan ontstaan die als een nieuw fundament kan dienen voor een vrijheidslievende sociale beweging.

Met de vertaling van de ’11 thesen’ hoopt de vertaler van dit boek, dat in werkelijkheid een politiek pamflet is, ook het Nederlandse taalgebied toegang te geven tot deze tekst.

11 Thesen – over organiseren en revolutionaire praktijk voor een fundamentele heroriëntatie van links-radicale politiek; kollektiv, Bremen (2016),
Oplage: 200 stuks
Gedrukt en uitgegeven door: Revolt Press
Pagina’s: 85
Prijs: €5,-